Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projekta mērķis ir stiprināt Imanta Ziedoņa fonda Viegli kapacitāti, attīstot tā saimniecisko darbību, komandas spējas un darba efektivitāti. Projekta ietvaros tiks īstenota ziedojuma kampaņa, izveidots un integrēts inteneta veikals, attīstītas organizācijas dalībnieku individuālās spējas un uzlabota fonda kopējā darba efektivitāte, ieviešot kvalitātes vadības metodes un paplašinot organizācijas saimniecisko darbību. 

Projekta rezultātā samazināsies organizācijas atkarība no projektu finansējuma un pieaugs kopējās spējas īstenot tās mērķus, tādejādi sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā. 

Projekta kopējais finansējums ir 18 844,92 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas Aktīvo iedzīvotāju fonds ietvaros.