2011. gadā Imants Ziedonis kopā ar Aivaru Berķi uzsāka darbu pie Imanta Ziedoņa muzeja pētnieciskā pamata — grāmatas No Jāņiem līdz Murjāņiem, kurā Imants Ziedonis atklāja mājas celtniecības gaitu, stāstus par īpašiem, tieši dzejnieka vasarnīcai radītiem, priekšmetiem, kā arī atmiņas par piedzīvoto vairāk kā 30 gadu garumā. Sadarbībā ar izdevniecību Dienas Gramata tā izdota 2013. gadā īsi pēc dzejnieka došanās mūžībā. Imanta Ziedoņa fonds Viegli, rūpējoties par Imanta Ziedoņa daiļrades mantojuma saglabāšanu, tulkošanu, popularizēšanu un turpina izdevējdarbību.

 

Fonda Viegli izdotās grāmatas:

-      pārizdots I. Ziedoņa eseju krājums I. Ziedonis Mūžības temperaments. Studijas par Raini. Sadarbībā ar izdevniecību Mansards. Izdevējs Mansards, fonds Viegli, 2015. gads.

-      pārizdots I. Ziedoņa dzejoļu krājums I. Ziedonis Es skaitīju un nonācu pie Viena. Krājums papildināts ar mācītāja Induļa Paiča komentāriem, ilustrācijas Ieva Krūmiņa. Izdevējs fonds Viegli, 2016. gads.

-      ­izdota grāmata ar iepriekš nepublicētiem ierakstiem no Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas. I.Ziedonis No patikšanas uz patikšanu.Ilustrācijas Ieva Krūmiņa. Izdevējs fonds Viegli, 2017. gads. Grāmata saņēmusi grāmatu mākslas balvu Zelta ābele.

-      izdota I. Ziedoņa dzejas izlase, kas papildināta ar fonda “Viegli” dalībnieku esejām I.Ziedonis Tūkstošpirmā melnā, zilā nakts. Ilustrācijas Līga Kitchen. Izdevējs fonds Viegli, 2018. gads.