Privātuma politika

Kad notiek pievienošanās mūsu radio straumēšanai Jūsu IP adrese tiks nosūtīta mūsu radio servisa nodrošinātājam, lai mēs varētu izsekot klausīšanās tendencēm un nodrošināt licencēšanas iestādes ar autortiesību atskaitēm. Kad mūsu servisa nodrošinātājs saņem Jūsu IP adresi, tā tiek nekavējoties anonimizēta, izdzēsta un paliek neizsekojama. Šie dati nekad netiek pārdoti vai nodoti citiem uzņēmumiem.

KLR iOS aplikācija neievāc nekādus lietotāja datus, kad ir instalēta vai tiek palaista Jūsu ierīcē.

KLR Android aplikācija neievāc nekādus lietotāja datus lietošanas laikā. Lai nodrošinātu audio kontroli Telefona Aplikācijas lietošanas laikā, aplikācija uzraudzīs telefona Aplikācijas "stāvokli" (gaidīšanas režīmā, zvana režīmā, zvans pabeigts), ja tāda ir pieejama uz Jūsu ierīces. Nekādā gadījumā Aplikācijai nebūs iespējams noklausīties vai iegūt telefona numurus vai datus. Android aplikācijai ir arī nepieciešams piekļūt iebūvētajai atmiņai. Tas ir vajadzīgs, lai uzglabātu tās konfigurāciju ātrākai palaišanai.


Privacy 

When connecting to our radio stream, your IP address will be sent to our radio service provider in order for us to track listening trends and provide licensing bodies with royalty reports. Once our service provider receives your IP it is immediately anonymized, deleted and becomes untraceable. This data is never sold on or passed to other companies. 

The KLR iOS App does not collect any user data when installed or launched on your device

The KLR Android App does not collect any user data during use. In order to provide audio control during Phone App use, the App will monitor the 'state' of the phone App (Idle, in call, call ended) if applicable on your device. At no point will the App be able to listen in or derive phone numbers or data. 
The Android App also requires access to local storage. This is to store it's configuration for faster launch times.