Izveidota kultūrizglītības nodarbība “Kā darbojas kultūra?”

Izveidota kultūrizglītības nodarbība “Kā darbojas kultūra?”

2023. gada sākumā Imanta Ziedoņa fonds Viegli kopā ar izglītības iniciatīvu Ziedoņa klase realizēja kultūrizglītības nodarbību vidusskolēniem Kā darbojas kultūra?.

Nodarbības ietvaros vidusskolēni iepazīsies ar kultūras iestādēm un to darbības specifiku, Latvijas kultūrpolitikas procesiem, kā arī veicinās izpratni par pilsonisko līdzdalību kultūras nozarē. Nodarbības pirmajā daļā jaunieši diskutēs par jēdziena "kultūra" definīcijām, iepazīsies ar Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēm, Kultūras ministrijas darbības nozarēm un pakļautībā esošajām kultūras institūcijām. Skolēni pārrunās, kādās kultūras norisēs paši ir piedalījušies, kādas kultūras institūcijas tās veidojušas un kur tās notikušas. Strādājot grupās, jaunieši iejūtas kādu kultūras institūciju pārstāvju lomās un veido šo institūciju vizītkartes, kas uzrunā bērnu un jauniešu auditoriju, atspoguļojot to darbību – vadību, pastāvēšanas laiku, atrašanās vietu, darbības jomu, aktuālo piedāvājumu, interesantus faktus. Nodarbības otrajā daļā, balstoties kultūras patēriņa pētījumu datos, jaunieši iepazīstas ar dažādiem Latvijas kultūrpolitikas izaicinājumiem. Katras komandas uzdevums ir risināt vienu no aktuālajiem kultūrpolitikas pamatnostādnēs definētajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras katra no jauniešu izvēlētajām kultūras institūcijām, savstarpēji sadarbojoties, piedāvājot trīs savus problēmu risinājumus.

Nodarbība Kā darbojas kultūra? pieejama programmā Latvijas skolas soma.
Pieteikumiem: ziedonaklase@fondsviegli.lv.