Radoši vasaras pasākumi ģimenēm Rīdzinieku svētdiena

Imanta Ziedoņa fonds Viegli sadarbībā ar radošo kvartālu Sporta 2 19. un 26. jūlijā noorganizēja divus radošus ģimeņu notikumus Rīdzinieku svētdiena, kuru laikā Sporta 2 apkaimē dzīvojošajām ģimenēm bija iespēja piedalīties dažādās radošās un izglītojošās aktivitātēs.
Ģimenēm divās svētdienās bija iespēja iepazīt kvartālu tuvāk un piedalīties foto orientēšanās aktivitātē, izspēlēt Ziedoņa klases izbraukuma izlaušanās spēli Blēņas un pasakas, apgleznot auduma maisiņu Kartupeļu Lauka Radio darbnīcā. Vasaras plenērā Zīmējām vasaru Rīgā ar mākslas palīdzību raisīja atbildes uz jautājumiem Kas man patīk, dzīvojot Rīgas centrā? Kāpēc jūtos šeit piederīgs? Kādas ir manas asociācijas ar Rīgu? Pavisam mazākie dalībnieki tika aicināti veidot savas pirmās glezniņas.

Nepieciešamais finansējums projektā: 2294,10 EUR
VKKF piešķirtais finansējums projektā: 2294,10 EUR
Projekta norise:  01.07.2020. – 31.08.2020.

 

Spēļu ceturtdienas kopā ar Ziedoņa klasi

Vasaras brīvlaikā Ziedoņa klase piedāvāja bērniem un jauniešiem pavadīt aktīvi, radoši un kvalitatīvi trīs ceturtdienu pēcpusdienas Sporta 2 kvartālā.

Bija iespēja piedzīvot foto orientēšanos kvartālā, izbraukuma izlaušanās spēli Blēņas un pasakas, Kartupeļu Lauka Radio darbnīca ļāva izpausties un apgleznot savu auduma maisiņu, taču sadarbības partneri PlayPotential nodrošināja piedzīvojumu visdažādākajos spēles veidos – aktīvi, stratēģiski un jautri – viss, lai attīstītu savu potenciālu.

Nepieciešamais finansējums projektā: 4412,64 EUR
VKKF piešķirtais finansējums projektā: 4412,64 EUR
Projekta norise:  01.07.2020. – 12.08.2020.

 

Izbraukuma izlaušanās spēle Blēņas un pasakas

Līdzīgi kā izlaušanās istabas, izbraukuma izlaušanās spēle balstīta rakstnieka Imanta Ziedoņa atstātajā literārajā mantojumā, interpretējot grāmatas Blēņas un pasakas tēlus. Spēle paredzēta vienai klasei, kas tiek sadalīta trīs proporcionālās grupās, kas secīgi pilda uzdevumus, bet noslēguma atrisinājums jāsniedz visam klases kolektīvam kopā, iesaistot arī priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju. Katra grupa saņem vienu lādi, kuras saturā ir pieci dažādi uzdevumi, kas balstīti ne tikai zināšanās par literatūru, bet kas attīsta arī citas prasmes dažādās mācību jomās (dabaszinātnēs, valodu mācību jomā, sociālā un pilsoniskā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes, matemātikas jomā), tādējādi veicinot arī starppriekšmetu sasaisti un attīstot caurviju prasmes.

Nepieciešamais finansējums projektā: 7635.30 EUR
VKKF piešķirtais finansējums projektā: 5000 EUR
Projekta norise:  01.10.2019 - 15.12.2019

 

Labu radīt un raidīt

2019. gada rudenī Imanta Ziedoņa fonds Viegli realizēja projektu, kura mērķis bija radīt iespējas ģimenēm pavadīt vairāk laiku kopā un darīt to jēgpilni. Projekta ietvaros tika izveidoti bezmaksas pasākumi Rīgā un Kuldīgā, kuros ģimenes varēja piedalīties dažādās aktivitātēs un izmēģināt jaunradīto vērtību burtnīcu Mūsu stāsts.
Mūsu stāsts burtnīca sastāv no 6 dažādām sadaļām, kas ļauj ģimenēm kopīgi pārrunāt un atcerēties svarīgus jautājumus, kā arī rakstīt savas ģimenes stāstu, ko būs vērtīgi pārlasīt nākotnē. Arī jums ir iespēja aizpildīt savu burtnīcu, lejupielādējot to ŠEIT

Projektu finansiāli atbalstīja Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Piešķirtais finansējums projektā: 5678 EUR
Projekta norise: 03.09.2019 - 20.11.2019