Labu radīt un raidīt

2019. gada rudenī Imanta Ziedoņa fonds Viegli realizēja projektu, kura mērķis bija radīt iespējas ģimenēm pavadīt vairāk laiku kopā un darīt to jēgpilni. Projekta ietvaros tika izveidoti bezmaksas pasākumi Rīgā un Kuldīgā, kuros ģimenes varēja piedalīties dažādās aktivitātēs un izmēģināt jaunradīto vērtību burtnīcu Mūsu stāsts.
Mūsu stāsts burtnīca sastāv no 6 dažādām sadaļām, kas ļauj ģimenēm kopīgi pārrunāt un atcerēties svarīgus jautājumus, kā arī rakstīt savas ģimenes stāstu, ko būs vērtīgi pārlasīt nākotnē. Arī jums ir iespēja aizpildīt savu burtnīcu, lejupielādējot to ŠEIT

Projektu finansiāli atbalstīja Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Piešķirtais finansējums projektā: 5678 EUR
Projekta norise: 03.09.2019 - 20.11.2019

 

Izbraukuma izlaušanās spēle Blēņas un pasakas

Līdzīgi kā izlaušanās istabas, izbraukuma izlaušanās spēle balstīta rakstnieka Imanta Ziedoņa atstātajā literārajā mantojumā, interpretējot grāmatas Blēņas un pasakas tēlus. Spēle paredzēta vienai klasei, kas tiek sadalīta trīs proporcionālās grupās, kas secīgi pilda uzdevumus, bet noslēguma atrisinājums jāsniedz visam klases kolektīvam kopā, iesaistot arī priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju. Katra grupa saņem vienu lādi, kuras saturā ir pieci dažādi uzdevumi, kas balstīti ne tikai zināšanās par literatūru, bet kas attīsta arī citas prasmes dažādās mācību jomās (dabaszinātnēs, valodu mācību jomā, sociālā un pilsoniskā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes, matemātikas jomā), tādējādi veicinot arī starppriekšmetu sasaisti un attīstot caurviju prasmes.

Nepieciešamais finansējums projektā: 7635.30 EUR
VKKF piešķirtais finansējums projektā: 5000 EUR
Projekta norise:  01.10.2019 - 15.12.2019