Fonda "Viegli" stratēģijas izveide

Fonda

Kvalitatīva organizācijas darbība nav iespējama bez ilgtermiņa stratēģijas. Imanta Ziedoņa fonds Viegli savu darbību jau iepriekš balstījis desmitgades stratēģijā, kas bija aktuāla kopš fonda dibināšanas 2010. gadā.

2021. gada vasarā aizvadītas trīs radošās sesijas stratēģijas izveidei. Sanākot kopā fonda dibinātājiem, dalībniekiem un atbalstītājiem tika gan izvērtēta fonda darbība iepriekšējos 10 gados, gan ieskicētas idejas nākotnei, uzstādīti attīstības mērķi, apkopotas idejas tālākai fonda darbībai. Stratēģijas radošās sesijas notika Murjāņos, Kuldīgā un Pedvālē konsultanta Mārtiņa Martinsona vadībā.