Piedāvājums

Piedāvājums

"Klase jau arī ir tas, ko mums jāiedibina – visus kopā un atsevišķi, lai par mums saka: tie ir labas klases."

I.Ziedonis

 

Darba kolektīviem, ģimenēm un draugu kompānijām pieejamas visas Ziedoņa klases nodarbības. Sazinies ar mums, lai sarunātu vēlamo nodarbības laiku, rakstot uz ziedonaklase@fondsviegli.lv.
Iespējams iegādāties arī fonda Viegli dāvanu kartes.

 

Piedāvājums klasēm:

 

Nosaukums

Klašu grupa

Apraksts

Cena

Norises vieta

Nodarbība

Mūzikas un dzejas ceļš

7. - 12. klase

Interaktīvajā nodarbībā jaunieši iepazīstas ar mūzikas un dzejas mijiedarbību – Imanta Ziedoņa dzeju un fonda Viegli mūziku, kas ierakstīta kopā ar Vidzemes kamerorķestri. Nodarbību caurvij video stāsti, kuros fonda Viegli mūziķi Renārs Kaupers un Jānis Holšteins-Upmanis iepazīstina jauniešus ar dažādiem faktiem par mūziku, dzeju un dziesmas kā vienota skaņdarba tapšanu. Savukārt, nodarbības vadītājs aicina diskutēt un veikt uzdevumus. Nodarbība dod iespēju apgūt zināšanas par orķestri, mūzikas instrumentiem, dzejas un mūzikas tapšanas procesu, kā arī veicina jaunradi.

Klasēm: 5eur/skolēns,

skolotājiem bez maksas

 

Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

 

Nodarbība tapusi, pateicoties sociālās uzņēmējdarbības programmai: 

 

Attālināti vai klātienē izglītības iestādē

Darba Laiks: darba dienās

8.00 - 17.00

Nodarbība


Radošā rakstīšana

8. – 12. klase

Nodarbības laikā jaunieši iepazīstas ar Imanta Ziedoņa literāro daiļradi, tās mantojuma būtisko daļu – epifānijām, kas ir Imanta Ziedoņa paša radīts  īsās prozas žanrs.

Lasot un iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa epifānijām, skolēni tiek aicināti radīt paši savas epifānijas, veicinot viņu radošo iesaisti un līdzdalību.

Šī nodarbība sastāv no pieciem uzdevumiem, ietverot gan individuālu darbu, gan arī darbu grupās, kā arī pašrefleksiju.

 

5eur/skolēns

Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

Attālināti vai klātienē izglītības iestādē

Darba Laiks: darba dienās

8.00 - 17.00

Nodarbība

Es un Imants Ziedonis "Dzirnakmeņos"

9. – 12. klase

Nodarbība Es un Imants Ziedonis "Dzirnakmeņos" skolēniem sniedz iespēju iepazīt savu un Imanta Ziedoņa personību vienlaikus divās vidēs – virtuālā un reālā. Nodarbība ir sadalīta četros posmos, iesaistot jauniešus individuālā un komandas darbā, grupu diskusijās un pašrefleksijā.

Nodarbības gaitā skolēni nokļūst virtuālajā Ziedoņa muzejā (e-Dzirnakmeņi) – Imanta Ziedoņa vasaras mājā Murjāņos, kur dalībniekiem, darbojoties komandās, būs jāatrisina kāds mājas noslēpums. To būs iespējams izdarīt, pētot priekšmetus telpās, iepazīstot mājā piedzīvotos notikumus, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas un pielietojot radošo domāšanu.

Pirms nodarbības jauniešiem būs jānoskatās filma Dzirnakmeņi; ar refleksiju par to sākas nodarbība, interaktīvas spēles veidā pārrunājot pirms tam izdarīto.

Tālāk skolēni caur Imanta Ziedoņa prizmu tuvāk iepazīt savu personību. Jaunieši tiks aicināti doties uz, viņuprāt, piemērotāko mājas telpu, lai vienatnē lasītu kādu no Ziedoņa literārajiem darbiem. Skolēnu uzdevums būs veidot savu pašportretu no jautājumiem, ko I. Ziedonis savā laikā uzdevis pats sev.

Nodarbības noslēgumā nodarbības vadītājs aicinās jauniešus uz kopīgiem I. Ziedoņa darbu lasījumiem un rosinās diskusiju par piedzīvoto un stundas laikā gūtajām atklāsmēm.

Nodarbībai ir iespējams skolotāja vadīts turpinājums tālākajā mācību procesā, izmantojot pēc nodarbības atsūtītos materiālus.

4eur/skolēns


Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

Attālināti

Darba Laiks: darba dienās

8.00 - 17.00

Izlaušanās spēle

Blēņas un pasakas

5. - 12. klase

Interaktīvās nodarbības ievaddaļā skolēni papildina un nostiprina zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas Blēņas un pasakas, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes - lasītprasme, radošums, sadarbība un līdzdalība. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veic trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas uz trīs Imanta Ziedoņa pasakām.

Klasēm: 5eur/skolēns,

skolotājiem bez maksas.

Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

Spēle tapusi, pateicoties sociālās uzņēmējdarbības programmai: 

Sporta ielā 2, Rīgā

 

Darba Laiks: darba dienās

9.00 - 17.00

Izbraukuma izlaušanās spēle

Blēņas un pasakas

5. - 12. klase

Izbraukuma izlaušanās spēle Blēņas un pasakas var notikt jebkurā Latvijas izglītības iestādē.

Interaktīvās nodarbības ievaddaļā skolēni papildina un nostiprina zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas Blēņas un pasakas, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes - lasītprasme, radošums, sadarbība un līdzdalība.

Klasēm: 5eur/skolēns,

skolotājiem bez maksas.

Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

Spēle tapusi, pateicoties sociālās uzņēmējdarbības programmai: 

 

Latvijas izglītības iestādēs pēc iepriekšējas vienošanās.

Radoši izzinoša izrāde

Lāča Andreja stunda

Pirmsskola,
1. - 2. klase

Izrāde ietver literatūras jomu, kuras laikā bērni tiek iepazīstināti ar dažādiem faktiem par Imantu Ziedoni un viņa daiļradi, kā arī tiek apskatīti citi latviešu rakstnieki, dzejnieki. Izrādes laikā bērnos tiek veicināta izpratne par Imanta Ziedoņa kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir dzejnieka vasaras mājās Murjāņos. 

Izrādes laikā bērni attīsta ritma izjūtu un dzied līdzi dziesmām, kā arī iepazīstas ar Imantu Ziedoni un viņa daiļradi, veicinot viņu izpratni par Latvijas kultūras vērtībām. Netiešā veidā tiek aktualizēti arī jautājumi par dabu. 

Skolām: 500 eur

Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

Latvijas izglītības iestādēs pēc iepriekšējas vienošanās

E-izrāde  

Lāča Andreja stunda 

Pirmsskola, 1.-2. klase  Radoši izzinoša pasaka, kuras laikā atdzīvojas Imanta Ziedoņa pasaku tēli – Kroko un Suns Funs –, kā arī Ziedoņa muzeja krājuma atpazīstamākais priekšmets – Lācis Andrejs Upīts. E-izrāde veicina izpratni par Imanta Ziedoņa kultūrvēsturisko mantojumu,  tiek aktualizēti jautājumi par vidi, plašāk tiek iepazīts Imants Ziedonis, viņa daiļrade, kā arī citi latviešu rakstnieki.  Bez maksas  Attālināti 

Kultūras kanona stunda

Ziedoņa bibliotēkā

9. - 12. klase

Izzinoši praktiska muzejpedagoģijas nodarbība par Imantu Ziedoni un Latvijas kultūras kanona vērtībām.

Nodarbības laikā jaunieši veic vairāku līmeņu uzdevumus, kuros papildina savas zināšanas par kultūras kanona vērtībām, analizē un interpretē informāciju, kā arī radoši izpaužas kultūras kanona vērtībās.

Nodarbība tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un Rīgas domes finansiālo atbalstu.

Klasēm: 5eur/skolēns,

skolotājiem bez maksas.

Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

Sporta ielā 2, Rīgā

Darba laiks: darba dienās

9.00 - 17.00

Klases stunda

Imanta Ziedoņa muzejā

9. - 12. klase

Nodarbības laikā skolēniem iepazīstas ar Imanta Ziedoņa vasarnīcu Dzirnakmeņi un tās apkārtni. Tā ir vieta un laiks klases kolektīvam ar radošām aktivitātēm un jēgpilnām sarunām. Nodarbības mērķis ir radīt priekšstatu  par Imanta Ziedoņa personību, daiļradi, attīstīt radošo domāšanu un veicināt klasesbiedru savstarpējo sadarbību.

Klasēm: 5eur/skolēns,

skolotājiem bez maksas.

Norise ir daļa no programmas Latvijas skolas soma.

Nākamie pieejamie datumi: 2022. gada maijs/ septembris

Imanta Ziedoņa muzejs Dzirnakmeņi Murjāņos

Detektīvspēle 

5. - 12. klase

Detektīvspēles laikā skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju, attīsta komandas darbu un jaunradi. Kultūrizglītības nodarbībā īpašs uzsvars likts uz to, cik dažādas var būt cilvēka un īpaši Ziedoņa personība. 

Skolēni veicina kritisko domāšanu, sarunāšanās prasmi un dažādas informācijas analīzes metodes.

Klasēm: 5eur/skolēns,

skolotājiem bez maksas

 

Spēle tapusi, pateicoties sociālās uzņēmējdarbības programmai: 

Latvijas izglītības iestādēs, pēc iepriekšējas vienošanās.