Metodikas

Metodikas

Palīgs ikvienam, kas vēlas mācīties radošā veidā!

Iepazīsties ar Ziedoņa klases sagatavotajām metodikām dažādās mācību jomās. Nodarbību tēmas sagatavotas, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa muzeja, Ziedoņa bibliotēkas un Kartupeļu Lauka Radio projektiem.

Aicinām lejupielādēt uzdevumus, kā arī pastāstīt par šo iespēju citiem!
 

Nosaukums

Mērķauditorija

Mācību joma

Apraksts

Izpildes laiks

Fails

Izgaismot Latviju

9. - 12. klase

Dabaszinātņu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes, valodu

Skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa muzeja projektu un kinoizstādi Izgaismot Latviju, veic uzdevumus un reflektē par redzēto. Skolēni iegūst informāciju par Imanta Ziedoņa idejām, gājieniem gar Latvijas pierobežu 1836 kilometru garumā, iepazīst Latvijas pierobežu.

~180 minūtes

Spied šeit

Minimismi

1. - 12. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, valodu

Skolēni uzzina, kas ir minimismi, iepazīstas ar Imanta Ziedoņa minimismiem. Veicot uzdevumus, skolēns attīsta teksta analīzes spējas, veicina jaunradi un radošo domāšanu.

~60 - 90 minūtes

Spied šeit

Epifānijas

9. - 12. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, valodu, veselības un fiziskās aktivitātes

Skolēni uzzina, kas ir epifānijas, iepazīstas ar Imanta Ziedoņa epifāniju Viņnedēļ iestādīju ielas vidū rabarberu krūmu, attīsta teksta analīzes spējas. Apgūst spēju orientēties apkārtējā vidē, sastādīt maršrutu kartē, dot norādes klasesbiedriem.

~90 - 120 minūtes

Spied šeit

Kartupeļu Lauka Radio

9. - 12. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, valodu, veselības un fiziskās aktivitātes

Skolēni iepazīstas ar kulturālā kartupeļu lauka ideju, pēta apkārtējo vidi, rada idejas radio raidījuma saturam par vidi.

 ~90 - 120 minūtes

Spied šeit

Iepazīsties ar lāci Andreju Upīti

Pirmsskola,

1. - 4. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas

Skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa fonda Viegli talismanu - lāci Andreju Upīti, mācās tam veltītu dziesmu, kā arī raksta lācim Andrejam vēstuli par to, ko iesākt, paliekot mājās.

~60 minūtes

Spied šeit

Simfoniskais orķestris un mūzikas instrumenti

5. - 9. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas

Skolēni iepazīstas ar simfonisko orķestri, mūzikas instrumentiem un Latvijas koncertzālēm, kā arī vērtē dzejas un mūzikas mijiedarbību.

~60 minūtes

Spied šeit

Imanta Ziedoņa fonda Viegli mūzika

5. - 9. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas

Skolēni iepazīstas ar fonda Viegli mūziku, mūziķiem un talismanu lāci Andreju Upīti, veicina jaunradi un radošo domāšanu.

~90 - 120 minūtes

Spied šeit

Imanta Ziedoņa fonda Viegli mūzika un tās analīze

5. - 12. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas

Skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa fonda Viegli mūziku un mūziķiem, attīsta spēju analītiski izteikt savu viedokli par koncertu kā kultūras notikumu.

~120 - 180 minūtes

Spied šeit

Vai radīt ir viegli?

9. - 12. klase

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas

Skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa fonda Viegli jaunradi un mūziķiem, atklāj un attīsta savu jaunradi.

~60 minūtes

Spied šeit