Ziedoņa muzejs saņem ICOM Latvijas Nacionālās komitejas balvu

Ziedoņa muzejs saņem ICOM Latvijas Nacionālās komitejas balvu

ICOM Latvija valde 2020. gada balvu par muzeju starptautisko sadarbību piešķīra Ziedoņa muzejam par pasākumu kopumu projekta Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu ietvaros. Projekts tika īstenots sadarbībā ar vairākiem Igaunijas muzejiem – Igaunijas Nacionālais muzeju, Tartu Universitātes muzeju un Tartu dabas muzeju. Kā sadarbības partneri projektā iesaistījās arī Tartu dome un Igaunijas vēstniecība Rīgā.

Imanta Ziedoņa muzeja projekts tika veidots un realizēts, lai aktualizētu un pasvītrotu Krišjānim Baronam un Imantam Ziedonim tuvās vērtības – latviskumu un tautasdziesmu, iemiesojot tās dažādās darbības formās – kā spēli Ziedonis. Barons. Tautasdziesma, kā kultūrvietu apzināšanu Rīgas centrā “Tautasdziesmu augtuve”, kā K. Barona ceļa atkārtošanu un mūsdienu ainavas un sabiedrības dokumentēšanu digitālā grāmatā Tuvie. Projekta ietvaros tika sagatavota ceļojošā izstāde, izpratnes veicināšanai starp igauņiem un latviešiem – Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons un izdota grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana. Īpašs darbs bija astoņu sēriju dokumentālās filmas izveide un tā parādīšana televīzijā. Izstāde Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons, kas tika atklāta Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu, vēlāk Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

“Esam gandarīti, ka muzeju nozares profesionāļi ir novērtējuši mūsu veikumu. Starptautiskā sadarbība, īpaši pandēmijas gadā, bija liels izaicinājums, taču prieks, ka kaimiņvalstu sadarbības partneri bija atsaucīgi un mums izdevās kopīgi ar igauņiem realizēt spēli, izstādi, grāmatu, daudzsēriju filmu un gājienu no Tartu līdz Dundagai. Izstādi par jaunlatviešiem un jaunigauņiem nepilnu divu mēnešu laikā Igaunijas Nacionālajā muzejā apmeklēja 8500 kaimiņvalsts viesu,” pauž Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende. Muzeja komanda projektu Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu plāno attīstīt tālāk, rudenī papildinot grāmatu Mūsu tēvzemes aprakstīšana ar starptautiski atzītu zinātnieku rakstiem un tulkojot to angļu valodā. Plašāk par projektu ŠEIT

Par Starptautisko Muzeju padomi:

Starptautiskā Muzeju padome (ICOMInternational Council of Museums), kas dibināta 1946. gadā, ir pasaules muzeju darbiniekus vienojoša nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura darbojas sabiedrības labā, rūpējoties par kultūras un dabas mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. ICOM nosaka muzeju darbības profesionālos un ētiskos standartus, izstrādā nepieciešamās rekomendācijas un vadlīnijas, lai sekmētu muzeju praktisko darbību, veicinātu izpratni sabiedrībā par kultūras mantojuma nozīmi. ICOM Ētikas kodekss nosaka muzeju un to darbinieku profesionālās darbības minimālos standartus. Tas ir saistošs katram muzeja darbiniekam un starptautiskajai muzeju darbinieku saimei kopumā.