"Ziedoņa klase" viesojas Zemgalē

Šovasar Imanta Ziedoņa fonda Viegli izglītības iniciatīva Ziedoņa klase viesojās Zemgales reģiona pašvaldībās – 19. augustā Jēkabpils pilsētā, 12. augustā Dobeles novadā un 11. septembrī Jelgavas novada Ozolniekos. Sadarbībā ar vietējiem jauniešu centriem notika neformālās kultūrizglītības pasākumi, kuri vasaras brīvlaikā iesaistīja jauniešus dažādās aktivitātēs - spēlēs, radošajās darbnīcās, domnīcās un muzikālos priekšnesumos.

Notikumi jauniešiem tika organizēti jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu projektu konkursa Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai ietvaros. Pasākumu cikls Spēļu dienas ar Ziedoņa klasi bija prieka un rosības piepildītas dienas ar vairākiem desmitiem darbīgu jauniešu.

Jēkabpils pilsētas, Dobeles novada un Jelgavas novada Ozolnieku jauniešu centru pārstāvji aktīvi iesaistījās projektā paredzēto aktivitāšu un ar komunikāciju saistīto aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.  Spēļu dienās ar Ziedoņa klasi jauniešiem bija iespēja piedzīvot Ziedoņa klases izbraukuma izlaušanās spēli Blēņas un pasakas, radošo darbnīcu kopā ar Kartupeļu Lauka Radio, foto orientēšanās spēli un izglītojošas spēles kopā ar PlayPotential, kā arī radošo darbnīcu ar Ziedoņa muzeju. Jauniešiem ļoti saistošas bija domnīcas par jauniešiem aktuālām tēmām kopā ar influenceri Betu Beidz un pašizaugsmes treneri Kristapu Kravali. Par pozitīvu noskaņojumu un muzikālo noformējumu pasākumu laikā rūpējās DJ LOCCA, kā arī mūziķi Anna Krista Ostrovska, Katō un Miks Dukurs.  

"Mūsu komanda ir ļoti priecīga, ka šovasar izdevās realizēt projektu, kura ietvaros mēs apciemojām Zemgales novada jauniešus. Pozitīvā gaisotne un kopā būšana noteikti uzlaboja jauniešu psihoemocionālo stāvokli un mazināja pandēmijas izraisītās sekas. Īpaši vēlos izcelt Zemgales jauniešu centru un pašu jauniešu atsaucību un iesaisti spēļu dienu organizēšanā. Domāju, ka mums izdevās vairot pozitīvas emocijas, un ļoti ceru, ka ko līdzīgu varēsim realizēt arī nākamvasar," tā par pasākumiem stāsta Ziedoņa klases vadītāja Elizabete Pavlovska.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.