Konference "Skolotājs ir personība" jau otro reizi

Konference

Imanta Ziedoņa fonda Viegli iniciatīvas izglītībā Ziedoņa klase konferencē izglītības nozares darbiniekiem no visas Latvijas iedvesmojās un stiprināja savu personību. Konferencē Skolotājs ir Personība lektori uzsver katra indivīda ietekmi uz kopējo sabiedrības ekosistēmu.

"Neskatoties uz nepārvaramas varas apstākļiem, skolotāju svētki izdevās gan klātienē, gan attālināti. Mūsu mērķis ir iedrošināt, iedvesmot un iepriecināt izglītības nozares darbiniekus, jo tikai laimīgs un uzlādēts skolotājs var pilnvērtīgi parūpēties par skolēniem zināšanu ceļā. Konferencē izglītības nozares darbinieki guva ieskatu un praktiskas zināšanas, lai attīstītu savu personību, kas dos spēku gan ikdienā, gan profesionālajā jomā," pauž Ziedoņa klases vadītāja Elizabete Pavlovska.

Konferencē ar lekcijām uzstājās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, radio un televīzijas personība Baiba Sipeniece-Gavare un dokumentālo filmu režisors Sandijs Semjonovs. Darbnīcas vadīja dažādu jomu profesionāļi – improvizators, Dzīvesprieka skolas veidotājs Kaspars Breidaks, klīniskā psiholoģe Kristīne Balode un izaugsmes trenere Linda Saulīte. Ziedoņa klases komanda pateicas lektoriem un darbnīcu vadītājiem par veltīto laiku skolotāju stājas stiprināšanā.

Atziņas no konferences Skolotājs ir Personība, kas noderēs ikvienam:

Radio un televīzijas personība Baiba Sipeniece-Gavare uzver to, ka svarīgi cilvēkam nebaidīties būt orģinālam, radošam un spilgtam. Lektore uzsvēra, ka sarežģītas dzīves situācijas ir jāaplūko no dažādiem aspektiem – nevajag baidīties izmantot humoru, tādejādi saskatot arī saulaino pusi dzīves nebūšanām.

Tiesībzinātņu profesore, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova atzīmē, ka der atcerēties to, ka cilvēka cieņa ir ikvienam piemītoša, visi cilvēki ir līdztiesīgi, un katram no mums ir tādas tiesības, ko nevar atņemt. Profesore min, ka ikviena sabiedrības locekļa pienākums ir ne tikai cienīt sevi, bet arī savus apkārtējos, un uzņemties atbildību par savu rīcību visās dzīves situācijās.

Izaugsmes trenere Linda Saulīte uzsver to, ka liela nozīme personības izaugsmē ir spēja pašam sev dot atgriezenisko saiti un, lai justos labāk, katru dienu izdarīt vismaz vienu lietu, kas sagādā prieku, un vienu, kas sniedz gandarījumu. Lektore min arī to, ka, ja cilvēks izslēdz no savas ikdienas negatīvās lietas,  tad aizver sevi arī visam pozitīvajam.

Klīniskā psiholoģe Kristīne Balode aicina cilvēkiem atrast veidu, kā sajust saikni ar savām iekšējām gribām un patīkamām sajūtām. Lektore uzver to, ka cilvēkam biežāk jāseko saviem iekšējiem impulsiem, lai tie labāk strādātu un katrs savu dzīvi varētu baudīt, ne tikai pārvarēt ikdienā ieplānotos darbus.

Konference Skolotājs ir Personība notika jau otro reizi, un Ziedoņa klases komanda uzsver, ka šo tradīciju turpinās, lai celtu skolotāju pašapziņu un veicinātu skolotāju profesijas prestiža celšanu. Iniciatīva Ziedoņa klase arī turpmāk katru mēnesi atbalstīs un iedvesmos skolotājus jēgpilnu sarunu pēcpusdienās, kur mēneša viesis stāstīs par kādu interesantu personības izaugsmes tēmu. Attālināti šīs sarunas var vērot Ziedoņa klases sociālajā tīklā Facebook

Ziedoņa klases komanda izsaka pateicību izglītības nozares darbiniekiem, kuri atrada laiku, lai piedzīvotu konferenci Skolotājs ir Personība 2021. gada 19. oktobrī. Īpašu paldies komanda saka atbalstītājiem, kuri sagādāja skolotājiem, dāvaniņas, – uzņēmumiem Drogas, Paulig, apdrošināšanas akciju sabiedrībai BTA Baltic Insurance Company un saldumu ražotājam Laima.