PROJEKTS “TELPAS PAVASARIS”

 

- Informācija medijiem par 9.-12.klašu jauniešu radošajām nometnēm un radošo darbu konkursu (8.02.2016.)

- Informācija medijiem par Latvijā vēl nebijušu projektu un pētījumu (21.01.2016.)

 

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” kopā ar Latvijas Universitātes profesoriem, apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātiem zinātnē - Vjačeslavu Kaščejevu un Jurģi Šķilteru – aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties projektā “Telpas pavasaris”.

Projekta “Telpas pavasaris” mērķis ir veikt pētījumu par to, kā Latvijas iedzīvotāji uztver vietu, kurā viņi dzīvo, kā arī veicināt jauniešu radošo potenciālu un rūpes par Latviju, tās vidi un telpu.

1.DAĻA. PĒTĪJUMS “Kas ir mūsu uztveres, emociju un zināšanu telpa?”

Pētījuma mērķis ir izpētīt, kā Latvijas iedzīvotāji uztver vietu, kurā viņi dzīvo,  - gan telpiski, gan emocionāli.

Pētījumā var piedalīties ikviens, aizpildot anketu un veicot zīmēšanas uzdevumu. Pētījuma anketa pieejama interneta vietnē http://pavasaris.fondsviegli.lv/.

Pētījuma anketu var aizpildīt elektroniski vai lejuplādējot un sūtot pa pastu (adresēt Imanta Ziedoņa fondam “Viegli”, Projekta “Telpas pavasaris” pētījumam, Aldaru ielā 5, Rīgā, LV-1050)

Pētījums būs īpašs, jo karšu zīmēšanas uzdevums, kuru pētnieki izmantos, līdz šim Latvijā šādiem pētnieciskajiem nolūkiem nav izmantots un ir unikāls arī starptautisko pētījumu kontekstā. Savāktie dati un to analīzē gūtie rezultāti ļaus secināt, kā mūsu telpas uztvere saistīta ar emocijām, dzīvesvietu un piederību konkrētai vietai. Tas ir būtiski, jo piederība veicina atbildību, atbildība rada iesaistīšanos, iesaistīšanās – spēju mainīt un ietekmēt vidi un vietu visapkārt – lokāli un arī globāli.

 

2.DAĻA. RADOŠĀS NOMETNES 9. - 12. klašu jauniešiem

Radošās nometnes ir Imanta Ziedoņa muzeja forma, kas notiek ārpus muzeja faktiskajām robežām, un tās mērķis ir veicināt jaunradi. Lai nokļūtu nometnēs Latvijas reģionos, jauniešiem (individuāli vai 2-3 cilvēku komandā) jāpiedalās radošo darbu konkursā, kas notiks līdz 22. februārim.

 

Radošo darbu konkursa nolikums

Konkursa uzdevums ir: (1) piedalīties projekta pētījumā un (2) izteikt vienu no pētījuma anketas kartē atzīmētajām vietām kādā radošā veidā, izmantojot savus talantus un prasmes – dzejā, dejā, mūzikā, mākslā, fizikā, matemātikā, bioloģijā vai citās jomās.

Radošo nometņu dalībnieku paziņošana: 25. februārī - par nometņu dalībniekiem Dobelē un Kuldīgā, 2. martā - par nometņu dalībniekiem Rēzeknē un Valmierā, fonda “Viegli” mājas lapā, kā arī dalībniekiem personīgi.

Radošās nometnes notiks:

3. martā Dobelē, Dobeles pilsētas kultūras namā, Baznīcas ielā 6

4. martā Kuldīgā, Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6

10. martā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4

11. martā Valmierā, Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3

Nometnēs būs: (1) lekcija par kartēm; (2) uztveres uzdevumi; (3) tikšanās ar fonda “Viegli” mūziķiem; (4) kopīgas reģiona kartes veidošana. Nometnes vadīs fonda “Viegli” draugs Arstarulsmirus. Nometnē piedalīsies – apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāti un fonda “Viegli” veidotāji.

 

RESURSI

Video lekcija

Video materiāls iemūžināts jau 2015.gada 20.novembrī, kad Latvijas Nacionālās bibliotēkas smailē norisinājās projekta prezentācijas pasākums. Video lekcijā profesori Vjačeslavs Kaščejevs un Jurģis Šķilters sarunājas par to, kā un cik dažādos veidos var skaidrot telpas jēdzienu. Video lekciju var izmantot vidusskolu klasēs audzināšanas, fizikas vai citu mācību stundu ietvaros.

Video klips

- KAS IR TELPA?

 

Foto no lekcijas ieraksta

 

Informācijai: arta.platace@fondsviegli.lv vai 28334562

 

Projekts “Telpas pavasaris” tiek īstenots pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālajam atbalstam. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar raidījumu TE!, Valmieras pilsētas pašvaldību, Dobeles novada pašvaldību, Kuldīgas novada pašvaldību, Rēzeknes pilsētas domi, Latgales vēstniecību GORS un E-klasi.