"Cauri lieliem cilvēkiem atspīd dievs. Tā dieva līdzība, ko mēs katrs nesam. Imants Ziedonis ir dieva mākslas darbs. Imants Ziedonis ir brīnums, kas ir uzdāvināts Latvijai. Ar katru nākamo dienu un gadu mēs to sapratīsim aizvien labāk un labāk. Mūzika sāk īpaši skanēt pēc komponista nāves. Dzejnieka dzeja uzdzirkstī ar vēl lielāku spēku tad, kad aiz viņa aizvērušās mūžības durvis. Cilvēks - Ziedonis ir miris. Ir pienācis brīdis iepazīties ar Mūžīgo Ziedoni, kas vairs nekad šo zemi un tautu nepametīs,"

/Juris Rubenis/